RM72-01 Lifestyle Ceramic Le Mans Limited Edition 150 pcs - TimeVilla

RM72-01 Lifestyle Ceramic Le Mans Limited Edition 150 pcs

11.000.000.000 

  • Kích thước 38,40mm
  • Vỏ được làm từ chất liệu Quartz TPT®
  • Dây cao su
  • Phiên bản chỉ có 150 chiếc trên toàn cầu