Đồng Hồ RM35-03 Automatic Rafael Nadal

Richard Mille RM35-03 NTPT Automatic Rafael Nadal

  • Bộ máy lên dây tự động được lên dây cót khung với giờ, phút, giây, rôto bướm được cấp bằng sáng chế, chế độ thể thao và bộ chọn chức năng.
  • Dự trữ năng lượng: khoảng 55 giờ ( ± 10%).
  • Kích thước bộ máy: 31,25 x 29,45 mm
  • Độ dày: 5,92 mm
  • Chân kính: 38
  • Trục nòng: bằng thép AP 20
  • Tần số: 28.800 vph (4 Hz)
  • Lò xo cân bằng: elinvar
  • Chống sốc: INCABLOC 908.22.211.100 (trong suốt)