RM67-02 Sprint Van Niekerk

RM67-02 Sprint Van Niekerk

  • Chất liệu vỏ được làm bằng Carbon TPT
  • Kích thước 38.7mm
  • Bộ máy Caliber CRMA7
  • Dây được làm bằng chất liệu dù cao cấp