Richard Mille RM010 Titanium Lemans - TimeVilla

Richard Mille RM010 Titanium Lemans

  • Vỏ được làm bằng Titanium
  • Kích thước 40mm
  • Dây đeo cao su cao cấp
  • Giới hạn chỉ 40 chiếc trên toàn cầu
  • Nút vặn màu đen titan