Hublot Classic Fusion Titanium Opalin Automatic 38mm - Time Villa

Hublot Classic Fusion Titanium Opalin Automatic 38mm

170.000.000 

Hublot Classic Fusion Titanium Opalin Automatic 38mm

SATIN CHẢI VÀ ĐÁNH BÓNG TITAN

VÒNG ĐEO TAY CAO SU DA CÁ SẤU

Không thấm nước 50m = 5 ATM

Dữ trự năng lượng 42 giờ