Franck Muller Vanguard Krypton Racing Skeleton Grande Date Blue V45 (V45 CC GD SQT RCG KRYPTON 2 CA) - TimeVilla

Franck Muller Vanguard Krypton Racing Skeleton Grande Date Blue V45 (V45 CC GD SQT RCG KRYPTON 2 CA)

  • Kích thước 45mm
  • Vỏ được làm bằng chất liệu carbon
  • Dây đeo cao su