Franck Muller Vanguard Camouflage Chrono Titanium Blue Gray V45 (V45 CC DT CAMOU MC BL) - TimeVilla

Franck Muller Vanguard Camouflage Chrono Titanium Blue Gray V45 (V45 CC DT CAMOU MC BL)

  • Kích thước 45mm
  • Vỏ đc làm bằng chất liệu titanium
  • Dây đeo cao su