Franck Muller Vanguard Camouflage Chrono Titanium Black Brown V45 (V45 CC DT CAMOU MC NR SB) - TimeVilla

Franck Muller Vanguard Camouflage Chrono Titanium Black Brown V45 (V45 CC DT CAMOU MC NR SB)

  • Kích thước 45mm
  • Vỏ được làm bằng chất liệu titanium
  • Dây đeo cao su